Manifest

W celu uratowania głosu Kościoła katolickiego na Ukrainie, dbając o potrzeby jego wiernych i świadomi odpowiedzialności wobec własnych pracowników, my, upoważnieni przedstawiciele ukraińskich mediów katolickich ogólnonarodowego zasięgu, rozpoczynamy wspólny projekt wsparcia ukraińskich dziennikarzy katolickich pod nazwą Katolicki Głos Ukrainy (Catholic Voice of Ukraine). Celem projektu jest zachowanie w pełni działalności wymienionych mediów poprzez pozyskanie środków na zapewnienie co najmniej połowy miesięcznego wynagrodzenia ich pracowników (według średnich wskaźników z okresu przedwojennego).