Manifest

Ukraińskich Katolickich Mediów

My, media Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie, nie mające trwałego wsparcia instytucjonalnego, w czasach otwartej rosyjskiej agresji i wojny przeciwko Ukrainie, jednoczymy nasze wysiłki na rzecz wspólnego działania.

Jesteśmy głęboko przekonani, że do podstawowych potrzeb każdego wiernego Kościoła Katolickiego należy nie tylko bezpieczeństwo osobiste, dach nad głową, wyżywienie, odzież i opieka medyczna, ale także prawo dostępu do: fachowej i sprawdzonej informacji, wsparcia duchowego i modlitewnego, kontaktu międzyosobowego, zwłaszcza ze swoimi duszpasterzami. W czasie wojny potrzeby te stają się jeszcze bardziej naglące.

Uznajemy, że każdy dziennikarz katolicki jest osbistością, osobą z własną twarzą i historią. Jesteśmy przekonani, że redakcje mediów katolickich ponoszą moralną i materialną odpowiedzialność za swoich pracowników, zwłaszcza w trudnych czasach wojny.

Stwierdzamy, że w obecnej sytuacji kryzysowej Kościół Katolicki na Ukrainie może stracić głos, jeśli trudności materialne związane z wojną doprowadzą do zamknięcia mediów katolickich. Stwierdzamy również, że spowoduje to wielkie szkody zarówno dla samego Kościoła, jak i dla jego wiernych oraz pracowników tych mediów.

Dlatego, w celu uratowania głosu Kościoła katolickiego na Ukrainie, dbając o potrzeby jego wiernych i świadomi odpowiedzialności wobec własnych pracowników, my, upoważnieni przedstawiciele ukraińskich mediów katolickich ogólnonarodowego zasięgu, rozpoczynamy wspólny projekt wsparcia ukraińskich dziennikarzy katolickich pod nazwą Katolicki Głos Ukrainy (Catholic Voice of Ukraine). Celem projektu jest zachowanie w pełni działalności wymienionych mediów poprzez pozyskanie środków na zapewnienie co najmniej połowy miesięcznego wynagrodzenia ich pracowników (według średnich wskaźników z okresu przedwojennego) zarówno na Ukrainie, jak i za granicą.

Jednoczymy się w tym projekcie wokół Stowarzyszenia Ukraińskiej Prasy Katolickiej, założone we Lwowie w 2015 roku z błogosławieństwem odpowiednich władz kościelnych. Mamy nadzieję, że z biegiem czasu rozszerzymy to wsparcie na inne media katolickie i dziennikarzy katolickich, którzy o to poproszą.

Ramy czasowe projektu obejmują cały okres od podpisania manifestu do oficjalnego zakończenia wojny oraz pierwsze lata po jej zakończeniu.

W celu zapewnienia działalności projektu Katolicki Głos Ukrainy przekazujemy wszystkie niezbędne uprawnienia do działania w naszym imieniu osobie, która zostanie wybrana przez Stowarzyszenie Ukraińskiej Prasy Katolickiej (kierownik projektu). Do obowiązków kierownika projektu należeć będzie: zapewnienie niezbędnej kanonicznej i cywilnej formy prawnej projektu; reprezentowanie uczestników projektu przed strukturami kościelnymi i państwowymi, fundacjami charytatywnymi i indywidualnymi dobroczyńcami (w ramach celów projektu); zapewnienie, kontrola i dystrybucja pozyskanych środków finansowych; systematyczne sprawozdania; dobór niezbędnej liczby współpracowników itp.

Z wiarą i nadzieją na Boże i ludzkie wsparcie my, ukraińskie media katolickie, kontynuujemy wykonanie naszej misji w historycznym czasie wojny o niepodległość naszego kraju. Nasza jedność i wspólne działanie mają znaczenie. Wspólnie ratujmy głos Kościoła!

Podpisane przez: